Tjänster för privatpersoner

Som privatperson kan du få adekvat juridisk rådgivning och handfast biträde i ditt ärende. Som enskild privatperson kan det kännas svårt, kanske till och med övermäktigt, att ens förstå vad man har att ta ställning till och än svårare att fatta rätt beslut. Det kan handla om hur vida man är felaktigt uppsagd/uppsagd utan saklig grund eller om arbetsgivaren vidtagit korrekta åtgärder vid arbetsmiljöproblem för att nämna ett par exempel.

Ska man dessutom förhandla med arbetsgivaren är det många gånger svårt att veta hur man gör det bäst, när man inte ens känner till gällande rätt. Vi är vana att förhandla och tar tillvara på dina intressen. Kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt för bästa tänkbara utfall.

Arbetsrätt

Behöver du som privatperson juridisk rådgivning i ett arbetsrättsligt ärende som rör din anställning så kan du kontakta oss. Om du råkat i tvist med med din arbetsgivare kan det vara bra att kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt. Detta på grund av att det finns flera tidsgränser för när man som senast kan agera.

Arbetsrätt

Förhandling

Förhandling bör vara mera regel än undantag inom arbetsrätten. Hela det arbetsrättsliga området är i många delar uppbyggd på ett sådant sätt att parterna i ett första läge bör förhandla. En lyckad förhandling bygger på att man kan regelverket, helt enkelt vilka lagar som styr och hur de ska tolkas. Vi är vana att förhandla och har gott om referenser att luta oss mot. Kontakta oss så hjälper vi dig att förhandla, oavsett vilket ditt utgångsläge är.