Jurist för arbetsrätt och affärsjuridik
Örebro Västerås Karlstad

Kontakta oss direkt när du behöver en jurist specialiserad på arbetsrätt och affärsjuridik. Juristkedjan finns i Örebro, Västerås och Karlstad men åtar sig uppdrag även från andra delar av landet.

Kontakta oss direkt!

En jurist vid din sida

Vi har specialiserat oss inom arbetsrätt och affärsjuridik för att kunna erbjuda våra klienter en uppdaterad, rutinerad och effektiv hjälp. Du kan kontakta oss i egenskap av arbetstagare såväl som arbetsgivare då vi är vana att angripa ärenden från båda perspektiven. Vi vill alltid skapa goda relationer med våra klienter vilket sker genom det engagemang du snabbt kommer känna att du får. Från att kanske känt dig lite osäker och möjligen ensam till att få en jurist vid din sida som sätter sig in i ditt ärende, tar över och företräder dig och dina intressen. Det är vår huvudsakliga uppgift - att ta tillvara på dina intressen, så långt det bara är möjligt.

Juristbyrå i Örebro, Västerås, Karlstad

Vår juristbyrå är verksam i Örebro, Västerås och Karlstad men vi åtar oss även uppdrag från andra delar av landet. När du behöver vår hjälp ringer eller mailar du oss för en första bedömning av ditt ärende. Med vår hjälp behöver du inte ensam ta ställning till, och besvara motpartens yrkanden. Vi finns också på plats och för din talan både vid möten och eventuell domstolsprocess. Alltid med utgångspunkten att få slutresultat som är som mest gynnsamt för dig.

Du som bort långt från våra verksamhetsorter kan kontakta oss så gör vi en bedömning av ditt ärende, om det är av sådan karaktär att vi kan företräda dig på distans eller eventuellt ta oss till dig om ärendet skulle påkalla det.

 

Jurist Karlstad Västerås Örebro

Varför välja Juristkedjan?

Lokal närvaro

Med vår lokala närvaro i Karlstad, Västerås och Örebro kan vi enkelt biträda dig var du än bor i hela mellansverige.

Skyddar dina intressen

Som vår klient gör vi allt för att skydda och tillvarata dina intressen. Med vår spetskompetens inom arbetsrätt och affärsjuridik får du en effektiv hjälp!

Förhandling & domstol

De flesta ärenden avgörs genom förhandling. Låt en skicklig förhandlare hjälpa dig. Krävs domstolsprocess biträder vi dig även där.

Juridisk rådgivning

Kontakta oss för rådgivning i din fråga. Vi kan snabbt göra en första bedömning av ditt ärende och därefter inleda kontakt med motparten.

Domstol

Vi hjälper dig upprätta de dokument som behövs inför eventuell domstolsprövning, samt för din talan. 

Förhandling

De flesta ärenden avgörs genom förhandling. Vi kan regelverket och kan därför förhandla effektivt. 

Tryggt nätverk

All vår samlade kompetens och vårt nätverk kommer dig tillgodo. 

Så säger våra klienter

Efter flera månader med problem kändes det så skönt att någon annan plötsligt bara tog över, trodde på mig och hjälpte mig få rätt. Evigt tacksam!

Anna F.

Skönt att ha er som bollplank i arbetsrättsliga frågor och någon som verkligen står både vid ens sida och framför när det gäller 😉

Fredrik W.

En skön känsla att plötsligt ha med en jurist till mötet jag innan tänkte var slutet på karriären, som i klartext plötsligt skapade ett helt nytt läge.

Michaela H.

Läs mera om...

Tjänster för
privatperson
Tjänster för
företag