Företagstjänster

Som företag kan du ha stor nytta av våra tjänster vid utformande av avtal, uppsägningar, konflikter på arbetsplatsen etc. Som arbetsgivare kan det vara svårt att veta exakt vad som gäller inför ett beslut, eller ens att veta vilka alternativ som står till buds. Det förekommer till och med att arbetsgivare vilseleds till att ta ett beslut som den anställde sedan kräver skadestånd för. Det som kan kännas så självklart att du som arbetsgivare själv ska kunna besluta om kan medföra skadeståndsansvar av betydande belopp. Kontakta oss i ett så tidigt skede som möjligt om du känner dig tveksam eller behöver rådgivning.

home-img1

Tjänster för arbetsgivare

Som arbetsgivare har du ett långtgående ansvar och många regelverk att navigera inom. Skyddet för anställda är högt och därmed relativt hög skadeståndsskyldighet om något blir fel.

Vi kan exempelvis hjälpa dig då en anställd gjort sig skyldig till brottslig handling, inte följer arbetstiderna, bedriver otillåten konkurrerande verksamhet m.m.

Juristkedjan är specialister på arbetsrätt och kan hjälpa dig navigera rätt samt ge stöd och rådgivning inför eller under en process. Hör av dig till oss så snart som möjligt så hjälper vi dig!

Läs mer: Arbetsrätt

Varför ska du välja oss?

Ta en första kontakt med oss så kommer du förstå. Vi vet vad som gäller! Det kommer framför allt din motpart att märka. Välkommen till oss du med!

Få mer information

Arbetsrätt